logo

Sưu tầm thông tin về một vấn đề xã hội ở Cộng hòa Nam Phi hiện nay và phân tích tác động của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở quốc gia này

Trả lời câu hỏi SGK Địa 11 Chân trời sáng tạo trang 153: Sưu tầm thông tin về một vấn đề xã hội ở Cộng hòa Nam Phi hiện nay và phân tích tác động của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở quốc gia này (Bài 29: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng Hòa Nam Phi)

Câu hỏi: Sưu tầm thông tin về một vấn đề xã hội ở Cộng hòa Nam Phi hiện nay và phân tích tác động của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở quốc gia này

Trả lời ngắn gọn: 

Một vấn đề xã hội nghiêm trọng hiện nay ở Cộng hòa Nam Phi là tình trạng bạo lực và tội phạm. Tình trạng bạo lực và tội phạm ở Nam Phi đã tồn tại từ lâu, tuy nhiên trong những năm gần đây, nó đã trở thành một vấn đề cấp bách đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia này.

Theo báo cáo của Cục Điều tra Tội phạm Nam Phi, trong năm 2020, số lượng vụ án giết người đã tăng lên 6,2% so với năm trước đó, trong đó có 21.325 vụ án giết người được báo cáo. Ngoài ra, tình trạng cướp giật và cướp đường phố cũng tăng lên đáng kể.

Trả lời chi tiết:

Một vấn đề xã hội nghiêm trọng hiện nay ở Cộng hòa Nam Phi là tình trạng bạo lực và tội phạm. Tình trạng bạo lực và tội phạm ở Nam Phi đã tồn tại từ lâu, tuy nhiên trong những năm gần đây, nó đã trở thành một vấn đề cấp bách đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của quốc gia này.

Theo báo cáo của Cục Điều tra Tội phạm Nam Phi, trong năm 2020, số lượng vụ án giết người đã tăng lên 6,2% so với năm trước đó, trong đó có 21.325 vụ án giết người được báo cáo. Ngoài ra, tình trạng cướp giật và cướp đường phố cũng tăng lên đáng kể.

Tình trạng bạo lực và tội phạm ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của người dân, cũng như gây tổn hại cho nền kinh tế của Nam Phi. Tình trạng bạo lực và tội phạm làm cho các khu vực dân cư trở nên không an toàn, ảnh hưởng đến du lịch và ngành công nghiệp khác. Các công ty cũng phải chi thêm chi phí cho các biện pháp bảo vệ nhân viên và tài sản của họ.

Hơn nữa, tình trạng bạo lực và tội phạm cũng gây ra tác động xấu đến sự phát triển kinh tế và xã hội của Nam Phi. Nó ảnh hưởng đến sự đầu tư và thương mại của quốc gia. Nhà đầu tư sẽ khó tin tưởng vào nền kinh tế của một quốc gia có tình trạng bạo lực và tội phạm cao, do đó sẽ khó có những dự án đầu tư lớn vào Nam Phi. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt việc làm và thu nhập thấp cho người dân.

Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Nam Phi cần phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa và đối phó với tội phạm. Chính phủ cũng cần đầu tư nhiều hơn vào các khu vực đô thị và các dự án xã hội, giúp cải thiện điều kiện sống của người dân và tạo ra nhiều việc làm hơn. 

>> Xem toàn bộ: Soạn Địa 11 Chân trời sáng tạo

icon-date
Xuất bản : 07/03/2023 - Cập nhật : 08/03/2023