logo
ADVERTISEMENT

Soạn Tin 12 Bài 7 ngắn nhất trang 57, 58, 59, 60: Liên kết giữa các bảng

Hướng dẫn Soạn Tin 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng bám sát nội dung SGK Tin học 12 trang 50, 51, 52, 53, 54 theo chương trình SGK Tin học 12. Tổng hợp lý thuyết Tin học 12 đầy đủ, giúp các bạn nắm vững nội dung bài học.

Bài 7: Liên kết giữa các bảng trang 57, 58, 59, 60 SGK Tin học 12


Tóm tắt lý thuyết Tin 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng


1. Khái niệm

Trong CSDL, các bảng thường có liên quan đến nhau. Liên kết được tạo giữa các bảng cho phép tổng hợp dữ liệu từ nhiều bảng

Có hai cách lập CSDL:

+ Cách 1: Lập CSDL gồm một bảng duy nhất chứa tất cả các thông tin cần thiết

+ Cách 2: Lập CSDL thành các bảng với các cấu trúc tương ứng.

Lưu ý: cách thứ nhất có những nhược điểm sau:

+ Dư thừa dữ liệu

+ Không đảm bảo sự nhất quán


2. Kỹ thuật tạo liên kết giữa các bảng

Ta có thể chỉ ra mối liên kết giữa các bảng với nhau nhằm để Access biết phải kết nối các bảng như thế nào khi kết xuất thông tin.

Các mối liên kết được thể hiện trong cửa sổ Relationships, các thao tác: xem, tạo, sửa, xoá được thực hiện ở đây.

Database Tools → Relationships

Soạn Tin 12 Bài 7 ngắn nhất trang 57, 58, 59, 60: Liên kết giữa các bảng

Ví dụ: cho CSDL như trong 3 bảng dưới đây

Soạn Tin 12 Bài 7 ngắn nhất trang 57, 58, 59, 60: Liên kết giữa các bảng

1. Mở Database Tools → Relationships

2. Chọn các bảng: HOA_DON, MAT_HANG, KHACH_HANG rồi nhấn Add.

Soạn Tin 12 Bài 7 ngắn nhất trang 57, 58, 59, 60: Liên kết giữa các bảng

3. Thiết lập mối liên kết giữa các bảng

Kéo thả trường Ma_khach_hang trong bang KHACH_HANG qua trường Ma_khach_hang của bảng HOA_DON

4. Trong hộp thoại Edit Relationships, nháy Create.

5. Tương tự ta thiết lập các bảng còn lại, kết quả:

+ Kéo trường liên kết ở bảng khách hàng và thả vào trường tương ứng ở bảng hoá đơn.

+ Tương tự thiết lập liên kết bảng hóa đơn và bảng mặt hàng.

Soạn Tin 12 Bài 7 ngắn nhất trang 57, 58, 59, 60: Liên kết giữa các bảng

6. Nháy nút để đóng cửa sổ Relationships. Nháy Yes để lưu lại liên kết

Soạn Tin 12 Bài 7 ngắn nhất trang 57, 58, 59, 60: Liên kết giữa các bảng

Trắc nghiệm Tin học 12: Bài 7 (có đáp án)

Câu 1: Liên kết giữa các bảng cho phép:

A. Tránh được dư thừa dữ liệu

B. Có thể có được thông tin tổng hợp từ nhiều bảng

C. Nhất quán dữ liệu

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 2: Để tạo liên kết giữa các bảng, ta chọn:

A. Tool/ Relationships

B. Tool/ Edit

C. Edit/ Insert/ Relationships

D. Tất cả đều đúng

Câu 3: Trong Access, để tạo liên kết giữa 2 bảng thì hai bảng đó phải có hai trường thỏa mãn điều kiện:

A. Có tên giống nhau

B. Có kiểu dữ liệu giống nhau

C. Có ít nhất một trường là khóa chính

D. Cả A, B, C

Câu 4: Điều kiện cần để tạo được liên kết là:

A. Phải có ít nhất hai bảng

B. Phải có ít nhất một bảng và một mẫu hỏi

C. Phải có ít nhất một bảng mà một biểu mẫu

D. Tổng số bảng và mẫu hỏi ít nhất là 2

Câu 5: Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là:

A. Trường liên kết của hai bảng phải cùng kiểu dữ liệu

B. Trường liên kết của hai bảng phải là chữ hoa

C. Trường liên kết của hai bảng phải là kiểu dữ liệu số

D. Trường liên kết của hai bảng phải khác nhau về kiểu dữ liệu

Câu 6: Sắp xếp các bước theo đúng thứ tự thực hiện để tạo liên kết giữa hai bảng:

1. Kéo thả trường khóa làm liên kết từ bảng phụ tới bảng chính( trường khóa làm khóa chính)

2. Chọn các tham số liên kết

3. Hiển thị hai bảng (các trường) muốn tạo liên kết

4. Mở cửa sổ Relationships

A. 2→4→1→3     

B. 4→1→2      

C. 4→2→3→1      

D. 3→1→4→2

Câu 7: Khi liên kết bị sai, ta có thể sửa lại bằng cách chọn đường liên kết cần sửa, sau đó:

A. Nháy đúp vào đường liên kết rồi chọn lại trường cần liên kết

B. Edit → RelationShip

C. Tools → RelationShip → Change Field

D. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete

Câu 8: Muốn xóa liên kết giữa hai bảng, trong cửa sổ Relationships ta thực hiện:

A. Chọn hai bảng và nhấn phím Delete

B. Chọn đường liên kết giữa hai bảng đó và nhấn phím Delete

C. Chọn tất cả các bảng và nhấn phím Delete

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 9: Để xóa liên kết, trước tiên ta chọn liên kết cần xóa. Thao tác tiếp theo nào sau đây là sai?

A. Bấm Phím Delete → Yes

B. Click phải chuột, chọn Delete  Yes

C. Edit → Delete → Yes

D. Tools → RelationShip → Delete → Yes

Câu 10: Tại sao khi lập mối quan hệ giữa hai trường của hai bảng nhưng Access lại không chấp nhận

A. Vì bảng chưa nhập dữ liệu

B. Vì một hai bảng này đang sử dụng (mở cửa sổ table)

C. Vì hai trường tham gia vào dây quan hệ khác kiểu dữ liệu (data type), khác chiều dài (field size)

D. Các câu B và C đều đúng

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 12 ngắn nhất

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Tin 12 Bài 7: Liên kết giữa các bảng trong bộ SGK Tin học 12. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT