logo

So sánh chọn lọc hỗn hợp và chọn lọc cá thể?

Câu hỏi: So sánh chọn lọc hỗn hợp và chọn lọc cá thể?

Trả lời:

* So sánh chọn lọc hỗn hợp và chọn lọc cá thể

So sánh chọn lọc hỗn hợp và chọn lọc cá thể
 

Chọn lọc hỗn hợp

Chọn lọc cá thể

Đặc điểm

Đây là phương pháp chọn các cá thể mong muốn dựa vào kiểu hình, thu hoạch và hỗn hợp hạt của các cá thể được chọn để gieo trồng và đánh giá ở vụ sau. Đây là phương pháp chọn lọc dựa vào quần thể cây trồng để chọn ra một hay một số cá thể biểu hiện các đặc điểm phù hợp với mục tiêu đặt ra của chọn giống.

Đối tượng áp dụng

Cả cây tự thụ phấn và cây giao phấn Cây tự thụ phấn

Cách tiến hành

- Vụ 1: Gieo trồng quần thể giống khởi đầu (giống ban đầu trước khi chọn lọc), chọn khoảng 10% các cây tốt, thu hoạch hỗn hợp hạt.
- Vụ 2: Gieo chung hạt của các cây được chọn, so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng để đánh giá hiệu quả chọn giống.
- Vụ 3 (4,5...): Nếu chưa đạt mục tiêu chọn giống thì lặp lại chu kì của vụ 1 và vụ 2 cho đến khi đạt được mục tiêu.
- Vụ 1: Gieo trồng quần thể giống khởi đầu, chọn một vài cá thể tốt nhất, thu hoạch, bảo quản hạt riêng để trồng cho vụ sau.
- Vụ 2: Gieo riêng hạt của các cây được chọn, so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng để đánh giá hiệu quả chọn giống.
- Vụ 3 (4, 5...): Lặp lại chu kì của vụ 1 và vụ 2 cho đến khi đạt được mục tiêu chọn giống.

Ưu điểm

Tiến hành đơn giản, dễ thực hiện, ít tốn kém. Chọn giống nhanh đạt được kết quả, giống có độ đồng đều cao, năng suất ổn định.

Nhược điểm

Không đánh giá được đặc điểm di truyền của từng cá thể, hiệu quả chọn lọc thường không cao. Do hạt của cây được chọn cần bảo quản và gieo trồng riêng nên đòi hỏi tiến hành công phu, tốn kém, cần nhiều diện tích gieo trồng để đánh giá.
icon-date
Xuất bản : 21/12/2022 - Cập nhật : 15/07/2023