logo

So sánh các bước tạo giống thuần và giống ưu thế lai bằng phương pháp lai

Câu hỏi: So sánh các bước tạo giống thuần và giống ưu thế lai bằng phương pháp lai

Trả lời:

So sánh

 

Tạo giống thuần

Tạo giống ưu thế lai

Giống nhau

Bước 6

Khảo nghiệm, đăng kí công nhận giống mới theo quy định.

Khác nhau

Bước 1

Chọn giống hay dòng làm bố, mẹ

Thu thập vật liệu di truyền

Bước 2

Lấy phấn cây bố thụ cho hoa cây mẹ, thu hoạch hạt gieo trồng ở vụ sau (hạt F1).

Tự thụ phấn qua nhiều thế hệ để tạo ra dòng thuần bố mẹ

Bước 3

Gieo trồng hạt F1, loại cây dị dạng, cây bị bệnh và chọn các cây tốt thu hoạch hạt để thành từng dòng

Cho dòng thuần bố mẹ lai với nhau

Bước 4

Gieo thành hàng hay ô hạt cây F1, đánh gái chọn cây tốt, thu hạt để riêng thành từng dòng.

Đánh giá, chọn tổ hợp lai có ưu thế lai mong muốn.

Bước 5

Đánh giá, so sánh dòng thuần chọn được với dòng đối chứng

Nghiên cứu sản xuất hạt lai

icon-date
Xuất bản : 21/12/2022 - Cập nhật : 03/07/2023