logo

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Bài 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Hệ thống kiến thức Tin học 8 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Tin học 8 Bài 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu theo chương trình sách mới (Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều).


Yêu cầu cần đạt

- Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế. 

- Nêu được một số tình huống thực tế cần sử dụng các chức năng sắp xếp và lọc dữ liệu.

- Thực hiện được các thao tác lọc, sắp xếp dữ liệu của phần mềm bảng tính.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.


Sơ đồ tư duy Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu


Sơ đồ tư duy Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 6: Sắp xếp, lọc dữ liệu

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Bài: Sắp xếp và lọc dữ liệu

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 6: Sắp xếp, lọc dữ liệu


Một số hình ảnh về sắp xếp và lọc dữ liệu

Một số hình ảnh về sắp xếp và lọc dữ liệu
Một số hình ảnh về sắp xếp và lọc dữ liệu
Một số hình ảnh về sắp xếp và lọc dữ liệu
Một số hình ảnh về sắp xếp và lọc dữ liệu
Một số hình ảnh về sắp xếp và lọc dữ liệu

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Tin học 8

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 8 Bài 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 05/06/2023 - Cập nhật : 18/08/2023