logo

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Bài 16: Tin học với nghề nghiệp

Hệ thống kiến thức Tin học 8 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Tin học 8 Bài 16: Tin học với nghề nghiệp theo chương trình sách mới (Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều).


Yêu cầu cần đạt

- Nêu được một số nghề nghiệp mà ứng dụng tin học sẽ làm tăng hiệu quả công việc.

- Nêu được tên một số nghề thuộc lĩnh vực tin học và một số nghề liên quan đến ứng dụng tin học.

- Nhận thức và trình bày được vấn đề bình đẳng giới trong việc sử dụng máy tính và trong ứng dụng tin học, nêu được ví dụ minh họa.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.


Sơ đồ tư duy Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 16: Tin học với nghề nghiệp

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 16: Tin học với nghề nghiệp

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 16: Tin học với nghề nghiệp


Sơ đồ tư duy Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 16: Tin học và nghề nghiệp

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 16: Tin học và nghề nghiệp

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 16: Tin học và nghề nghiệp


Một số hình ảnh về tin học với nghề nghiệp

Một số hình ảnh về tin học với nghề nghiệp
Một số hình ảnh về tin học với nghề nghiệp
Một số hình ảnh về tin học với nghề nghiệp

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Tin học 8

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 8 Bài 16: Tin học với nghề nghiệp. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 06/06/2023 - Cập nhật : 18/08/2023