logo

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Bài 10a (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Tin học 8 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Tin học 8 Bài 10a (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)


Sơ đồ tư duy Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 10a: Định dạng nâng cao cho trang chiếu

* Yêu cầu cần đạt

- Chọn đặt được màu sắc, cỡ chữ hài hoà và hợp lí với nội dung. 

- Thực hiện được thao tác đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 10a: Định dạng nâng cao cho trang chiếu

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 10A: Định dạng nâng cao cho trang chiếu


Sơ đồ tư duy Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 10a: Trình bày trang chiếu

* Yêu cầu cần đạt

- Sử dụng được màu sắc, cỡ chữ hài hoà và hợp lí với nội dung trang chiếu. 

- Đưa được vào trang chiếu đường dẫn đến video hay tài liệu khác. 

- Thực hiện được đánh số trang, thêm chân trang cho trang chiếu.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 10a: Trình bày trang chiếu

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 10A: Trình bày trang chiếu


Một số hình ảnh nổi bật về trình bày trang chiếu

Một số hình ảnh nổi bật về trình bày trang chiếu
Tiêu chuẩn về cỡ chữ trong trang chiếu
Một số hình ảnh nổi bật về trình bày trang chiếu
Ảnh hưởng của độ tương phản tới trang chiếu
Một số hình ảnh nổi bật về trình bày trang chiếu
Cách tạo đối tượng liên kết trong trang chiếu

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Tin học 8

-------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 8 Bài 10a (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 06/06/2023 - Cập nhật : 18/08/2023