logo

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 3: Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet

Hệ thống kiến thức Tin học 11 Kết nối tri thức ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 3: Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet.

Lý thuyết Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet

Soạn Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 3: Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet


Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 3

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 3

Mục tiêu bài học

- Nắm được một số khái niệm và so sánh phần mềm nguồn mở với phần mềm thương mại; nêu được vai trò của phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại đối với sự phát triển của công nghệ thông tin.

- Làm quen với phần mềm chạy trên Internet.


Một số hình ảnh nổi bật về phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet

Hình ảnh về phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 3
Photoshop là một phần mềm thương mại
Hình ảnh về phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 3 hình 2
Một số phần mềm thương mại phổ biến và phần mềm mã nguồn mở thay thế
Hình ảnh về phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 3 hình 3
Google dịch là phần mềm chạy trên Internet

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 3. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 13/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023