logo

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 24: Đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán

Hệ thống kiến thức Tin học 11 Kết nối tri thức ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 24: Đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán

Lý thuyết Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 24: Đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán

Soạn Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 24: Đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán


Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 24

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 24

Mục tiêu bài học

- Nắm được cách phân tích độ phức tạp thời gian thuật toán. 

- Nhận biết được phép toán tích cực trong chương trình.

- Biết và thực hiện được tính toán độ phức tạp thời gian của một số thuật toán đã biết.


Một số hình ảnh nổi bật về đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán

Hình ảnh về đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 24
Một chương trình sắp xếp chọn có độ phức tạp thời gian bình phương
Hình ảnh về đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 24 hình 2
Hình ảnh về đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 24 hình 3
Hai chương trình có chức năng tương đương nhưng độ phức tạp khác nhau

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 24. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 15/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023