logo

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 9 Chủ đề FCs: Lập trình thuật toán sắp xếp nhanh

Hệ thống kiến thức Tin học 11 Cánh Diều ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 9 Chủ đề FCs: Lập trình thuật toán sắp xếp nhanh

Lý thuyết Tin học 11 Cánh Diều Bài 9: Lập trình thuật toán sắp xếp nhanh

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 9 Chủ đề FCs

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 9 Chủ đề FCs

Mục tiêu bài học

- Hiểu được ý tưởng của thuật toán sắp xếp nhanh. 

- Viết chương trình thực hiện sắp xếp nhanh một dãy số dựa trên các mã lệnh thuật toán phân đoạn cho trước.


Một số hình ảnh nổi bật về lập trình thuật toán sắp xếp nhanh

Hình ảnh về lập trình thuật toán sắp xếp nhanh Tin học 11 Cánh Diều Bài 9 Chủ đề FCs
Mã lệnh Python thuật toán sắp xếp nhanh sử dụng phân đoạn Lomuto
Hình ảnh về lập trình thuật toán sắp xếp nhanh Tin học 11 Cánh Diều Bài 9 Chủ đề FCs hình 2
Mã lệnh Python thuật toán sắp xếp nhanh sử dụng phân đoạn Hoare
Hình ảnh về lập trình thuật toán sắp xếp nhanh Tin học 11 Cánh Diều Bài 9 Chủ đề FCs hình 3
Mã giả thực hiện phân đoạn Hoare

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 9 Chủ đề FCs. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 06/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023