logo

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 5 Chủ đề A: Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm

Hệ thống kiến thức Tin học 11 Cánh Diều ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 5: Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm

Lý thuyết Tin học 11 Cánh Diều Bài 5: Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm


Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 5

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 5

Mục tiêu bài học

- Hiểu được vấn đề bản quyền trong sử dụng phần mềm nguồn mở.

- Biết cách khai thác các mặt mạnh của phần mềm trực tuyến, sử dụng các phần mềm này trong học tập và công việc.

- Nắm được vai trò của phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại đối với sự phát triển của ICT.

- Nêu tên một số phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm trinh chiếu và phần mềm bảng tính nguồn mở trong bộ OpenOffice.


Một số hình ảnh nổi bật về phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm

Hình ảnh về phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm Tin học 11 Cánh Diều Bài 5
MS Office là một phần mềm thương mại
Hình ảnh về phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm Tin học 11 Cánh Diều Bài 5 hình 2
Trong khi đó Open Office là phần mềm mã nguồn mở miễn phí
Hình ảnh về phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm Tin học 11 Cánh Diều Bài 5 hình 3
Một ví dụ về phần mềm khai thác trực tuyến là Google Maps

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 5. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 02/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023