logo

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 4 Chủ đề F: Các biểu mẫu cho xem và cập nhật dữ liệu

Hệ thống kiến thức Tin học 11 Cánh Diều ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 4 Chủ đề F: Các biểu mẫu cho xem và cập nhật dữ liệu

Lý thuyết Tin học 11 Cánh Diều Bài 4: Các biểu mẫu cho xem và cập nhật dữ liệu


Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 4 Chủ đề F

Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 4 Chủ đề F

Mục tiêu bài học

- Nắm được khái niệm biểu mẫu trong các CSDL và ứng dụng CSDL.

- Hiểu được những ưu điểm khi người dùng xem và cập nhật dữ liệu cho CSDL thông qua biểu mẫu.


Một số hình ảnh nổi bật về các biểu mẫu cho xem và cập nhật dữ liệu

Hình ảnh về các biểu mẫu cho xem và cập nhật dữ liệu Tin học 11 Cánh Diều Bài 4 Chủ đề F
Một biểu mẫu cho xem dữ liệu
Hình ảnh về các biểu mẫu cho xem và cập nhật dữ liệu Tin học 11 Cánh Diều Bài 4 Chủ đề F hình 2
Ví dụ về biểu mẫu cho cập nhật dữ liệu
Hình ảnh về các biểu mẫu cho xem và cập nhật dữ liệu Tin học 11 Cánh Diều Bài 4 Chủ đề F hình 3
Công cụ tạo biểu mẫu trong Microsoft Access

>>> Xem toàn bộ: Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Tin học 11 Cánh Diều Bài 4 Chủ đề F. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 03/06/2023 - Cập nhật : 19/08/2023