logo
ADVERTISEMENT

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 19

Hệ thống kiến thức Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 19: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX


Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 19

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 19

Mục tiêu bài học

- Nắm được được sự ra đời của nhà Nguyễn.

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam thời nhà Nguyễn. 

- Mô tả được quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn.


Một số hình ảnh về Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX

Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 19: Hình ảnh về Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
Lễ phục mạng (tâu với vua hoàn tất công việc được giao)
Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 19: Hình ảnh về Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
Ngọ Môn, Hoàng thành Huế
Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 19: Hình ảnh về Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
Cảnh buôn bán trên sông Đồng Nai khoảng năm 1820

>>> Xem toàn bộ:

- Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Soạn Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

- Trắc nghiệm Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 19. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT