logo

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 2 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Khoa học tự nhiên 8 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 2 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)


Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 2: Phản ứng hóa học

* Yêu cầu cần đạt

- Hiểu được khái niệm và phân biệt được biến đổi vật lý, biến đổi hóa học

- Thực hiện một số thí nghiệm về biến đổi vật lý, biến đổi hóa học

- Hiểu được khái niệm phản ứng hóa học, chất dẫn, sản phẩm và sự sắp xếp khác nhau của nguyên tử trong phân tử các chất

- Nắm được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra

- Hiểu được khái niệm về phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt và ứng dụng phổ biến của phản ứng tỏa nhiệt.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 2: Phản ứng hóa học

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết KHTN 8 Bài 2 Kết nối tri thức: Phản ứng hóa học


Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Cánh Diều Bài 2: Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu và sản phẩm.

- Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm.

- Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra.

- Nêu được khái niệm và đưa ra được ví dụ minh hoạ về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.

- Trình bày được các ứng dụng phổ biến của phản ứng toả nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu).

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài: Phản ứng hóa học

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 2: Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học.

- Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.

- Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 2: Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Chân trời sáng tạo Bài 2: Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học

>>> Trọn bộ 47 bài sơ đồ cả năm cực đẹp: Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Bài 2 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 08/05/2023 - Cập nhật : 15/08/2023