logo

Sơ đồ tư duy GDCD 8 Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Hệ thống kiến thức GDCD 8 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy GDCD 8 Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam


Yêu cầu cần đạt

- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Nhận biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.

- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy đã vẽ.


Sơ đồ tư duy GDCD 8 Kết nối tri thức Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Sơ đồ tư duy GDCD 8 Kết nối tri thức Bài 1

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết GDCD 8 Kết nối tri thức Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam


Sơ đồ tư duy Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Sơ đồ tư duy Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Sơ đồ tư duy Giáo dục công dân 8 Cánh Diều Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Sơ đồ tư duy Giáo dục công dân 8 Cánh Diều Bài 1

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết GDCD 8 Cánh Diều Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam


Một số hình ảnh về tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam

Hình ảnh về tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam
Truyền thống viết câu đối vào dịp Tết Nguyên Đán
Hình ảnh về tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam hình 2
Dân tộc Việt Nam có tinh thần yêu nước nồng nàn
Hình ảnh về tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam hình 3
Múa rối nước là loại hình nghệ thuận dân gian của Việt Nam

>>> Trọn bộ 10 bài sơ đồ cả năm cực đẹp: Sơ đồ tư duy GDCD 8

----------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy GDCD 8 Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 27/03/2023 - Cập nhật : 11/08/2023