logo

Soạn Sinh 11 Kết nối tri thức Bài 4 (trang 26, 34)

Hướng dẫn Soạn Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 4: Quang hợp ở thực vật trang 26, 34 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

 Bài 4: Quang hợp ở thực vật

Lý thuyết Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 4: Quang hợp ở thực vật

Sơ đồ tư duy Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 4: Quang hợp ở thực vật


Câu 1. Tại sao các cây xương rồng, thuốc bỏng,... thường sinh trưởng và phát triển chậm hơn so với các cây thuộc nhóm thực vật C3, C4? 

Trả lời:

Cây xương rồng, thuốc bỏng,... thường sinh trưởng và phát triển chậm hơn so với các cây thuộc nhóm thực vật C3, C4 là vì: Cây xương rồng có lá tiêu giản nên nước không bị thất thoát, thuốc bỏng có lá dự trữ nước rất tốt nên quá trình quang hợp theo cách riêng của mình, gần giống với thực vật C4 nhưng lại hiệu quả hơn trong việc sử dụng nitơ. Để hạn chế sự thoát hơi nước, khí khổng của các loại cây này sẽ đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm để CO2 khuếch tán vào bên trong tế bào thịt lá. Ngoài ra, do sống ở điều kiện sống khắc nghiệt (thường sống ở sa mạc hoặc những bãi cát nóng, khô hạn,..) nên cây cũng phát triển chậm hơn.

Soạn Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 4: Quang hợp ở thực vật (trang 26, 34)

Câu 2. Tại sao trong trồng trọt người ta thường trồng xen cây có điểm bù ánh sáng thấp với cây có điểm bù ánh sáng cao? Lấy ví dụ.

Trả lời:

Trong trồng trọt người ta thường trồng xen cây có điểm bù ánh sáng thấp với cây cỏ điểm bù ánh sáng cao là vì:

Căn cứ vào nhu cầu ánh sáng của thực vật: Cây có điểm bù ánh sáng thấp là cây ưa bóng, cây có điểm bù ánh sáng cao là cây ưa sáng. Người ta trồng xen cây có điểm bù ánh sáng thấp với cây có điểm bù ánh sáng cao nhằm tận dụng tối đa diện tích đất trồng mà vẫn đảm bảo điều kiện sống lí tưởng của mỗi loại cây (cây vẫn có thể quang hợp được), từ đó tạo ra năng suất cao hơn và đạt hiệu quả kinh tế hơn.


Câu 3, Trong trồng trọt, muốn tăng năng suất và chất lượng cây trồng như khoai tây, khoai lang, sắn dây, mía, củ cải đường,... thông qua quang hợp, cần áp dụng các biện pháp kĩ thuật nào?

>>> Xem trả lời

>>> Xem toàn bộ: Soạn Sinh 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Sinh học 11 Kết nối tri thức Bài 4: Quang hợp ở thực vật trang 26, 34 trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 25/02/2023 - Cập nhật : 11/08/2023