logo
ADVERTISEMENT

Sinh học 11 Cánh diều Bài 17 trang 113, 117

1. Thực vật có sinh trưởng phát triển cùng tốc độ ở các môi trường khác nhau không? 2. Nêu ví dụ mỗi yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. 3. Tìm ví dụ sự sinh trưởng và phát triển của cây phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

Bài 17:Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật


Câu 1. Thực vật có sinh trưởng phát triển cùng tốc độ ở các môi trường khác nhau không? 


Câu 2. Nêu ví dụ mỗi yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. 


Câu 3. Tìm ví dụ sự sinh trưởng và phát triển của cây phụ thuộc vào điều kiện môi trường.


Câu 4. Nêu ví dụ ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển ở thực vật trong thực tiễn.

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Sinh học 11 Cánh diều Bài 17 trang 113, 117:Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật trong bộ SGK Cánh diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT