logo
ADVERTISEMENT

Quan sát chiếc xe máy, em hãy nêu tên những chi tiết, bộ phận nào của xe được làm bằng kim loại, phi kim loại

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi vận dụng trang 19 (Quan sát chiếc xe máy, em hãy nêu tên những chi tiết, bộ phận nào của xe được làm bằng kim loại, phi kim loại) Bài 3: Tổng quan về vật liệu cơ khí SGK Công nghệ 11 (Công nghệ cơ khí) Kết nối tri thức

Câu hỏi: Quan sát chiếc xe máy, em hãy nêu tên những chi tiết, bộ phận nào của xe được làm bằng kim loại, phi kim loại

Cách trả lời 1:

Tên những chi tiết, bộ phận của xe được làm bằng kim loại, phi kim loại
Xích xe máy được làm từ kim loại

Sau khi quan sát chiếc xe máy em nhận thấy những chi tiết, bộ phận của xe được làm bằng kim loại, phi kim loại là: khung xe, mayơ, xích, líp, cổ xe,…

Cách trả lời 2:

Những chi tiết, bộ phận của xe máy được làm bằng kim loại, phi kim loại là: Xích, Vành xe, Yếm, Chân chống, Khung xe,…

ADVERTISEMENT