logo
ADVERTISEMENT

Qua câu chuyện Thi nói khoác, em có thể rút ra bài học gì có ích cho cuộc sống của mình?

Câu hỏi: Qua câu chuyện Thi nói khoác, em có thể rút ra bài học gì có ích cho cuộc sống của mình?

Trả lời:

Qua truyện này, em có thể rút ra bài học có ích cho cuộc sống của mình đó chính là không nên nói khoác, bởi đây là một tật xấu cần phải loại bỏ trong xã hội. Nói khoác chính là giả dối, khoe khoang những điều không có thật, làm cho người nghe bị khó chịu vì lừa dối. Còn chính người nói khoác lại hủy hoại tâm hồn mình, tự biến lời nói của mình không còn giá trị và không được mọi người quý mến,

>>> Tham khảo: Soạn bài Thi nói khoác lớp 8 trang 102, 103, 104 Cánh Diều

ADVERTISEMENT