logo
ADVERTISEMENT

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất về hình mẫu của điện toán đám mây?

Câu hỏi :

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất về hình mẫu của điện toán đám mây?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Điện toán đám mây (hay còn có tên gọi là máy chủ ảo) là một mô hình điện toán phát triển dựa vào Internet bằng việc sử dụng công nghệ máy tính. Ở mô hình điện toán này, thông tin được lưu trữ thường trực tại các máy chủ trên Internet và chỉ được lưu trữ tạm thời ở các máy khách. 

ADVERTISEMENT