logo
ADVERTISEMENT

Phân giải ngoại bào đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân giải ở vi sinh vật vì quá trình này

Vi sinh vật tiết vào môi trường các enzim thủy phân các cơ chất trên thành các chất đơn giản được gọi là phân giải ngoại bào. Phân giải ngoại bào đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân giải ở vi sinh vật vì quá trình này tạo ra các chất đơn giản để vi sinh vật có thể hấp thụ và tiếp tục phân giải nội bào. Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu rõ hơn qua câu hỏi trắc nghiệm bài Sinh học vi sinh vật SBT Sinh 10 nhé!


Trắc nghiệm Sinh 10: Phân giải ngoại bào đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân giải ở vi sinh vật vì quá trình này

A. Giúp tạo ra năng lượng cho vi sinh vật.

B. Tạo ra các chất đơn giản để vi sinh vật có thể hấp thụ và tiếp tục phân giải nội bào.

C. Tạo ra đại phân tử hữu cơ cần thiết giúp vi sinh vật phát triển.

D. Tạo ra các enzyme nội bào cho vi sinh vật.

Đáp án đúng: B. Tạo ra các chất đơn giản để vi sinh vật có thể hấp thụ và tiếp tục phân giải nội bào.

Phân giải ngoại bào đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân giải ở vi sinh vật vì quá trình này tạo ra các chất đơn giản để vi sinh vật có thể hấp thụ và tiếp tục phân giải nội bào.


Giải thích của giáo viên Toploigiai về lựa chọn đáp án B

Quá trình phân giải ngoại bào giúp chia các phân tử hữu cơ lớn thành các phân tử nhỏ hơn có thể đi qua màng sinh chất vào trong tế bào. Phân giải ngoại bào đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân giải ở vi sinh vật vì quá trình này tạo ra các chất đơn giản để vi sinh vật có thể hấp thụ và tiếp tục phân giải nội bào.

Nếu không có quá trình phân giải ngoại bào, quá trình phân giải ở vi sinh vật sẽ không diễn ra do vi sinh vật không lấy được các chất hữu cơ lớn, từ đó không tạo ra được năng lượng cho cơ thể. 

 Phân giải ngoại bào đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân giải ở vi sinh vật vì quá trình này

>>> Tham khảo: Lập bảng trình bày điểm chung và riêng của các quá trình phân giải ở vi sinh vật?

ADVERTISEMENT