logo
ADVERTISEMENT

Ở Việt Nam, những nghề thủ công ra đời sớm và phát triển mạnh ở các dân tộc thiểu số là

Câu hỏi :

Ở Việt Nam, những nghề thủ công ra đời sớm và phát triển mạnh ở các dân tộc thiểu số là

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Ở Việt Nam, những nghề thủ công ra đời sớm và phát triển mạnh ở các dân tộc thiểu số là Nghề dệt và nghề đan

- Nghề thủ công ở các vùng dân tộc thiểu số phát triển đa dạng nhiều, mang dấu ấn và bản sắc riêng của từng tộc người.

+ Nghề dệt và nghề đan: Ra đời sớm, phát triển mạnh ở hầu hết các dân tộc. 

+ Nghề mộc, nghề làm đồ trang sức bằng bạc,...cũng được suy trì.

+ Nghề gốm và nghề rèn đúc: Cũng được ra đời sớm nhưng không được ưa chuộng.

=> Những sản mà người dân tôc thiểu số làm ra chủ yếu đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương.

ADVERTISEMENT