logo

Ở Việt Nam, hình thức tín ngưỡng dân gian nào được duy trì và phổ biến đến ngày nay?

Câu hỏi :

Ở Việt Nam, hình thức tín ngưỡng dân gian nào được duy trì và phổ biến đến ngày nay?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Ở Việt Nam, hình thức tín ngưỡng dân gian thờ cúng tổ tiên được duy trì và phổ biến cho đến ngày nay. Thờ cúng tổ tiên là toàn bộ những hình thức lễ nghi, cúng bái với mục đích thể hiện lòng thành kính, đạo lý uống nước nhớ nguồn, biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành và dưỡng dục con cháu. 

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023