logo
ADVERTISEMENT

Nội dung chủ yếu trong bước thứ nhất của kế hoạch Nava là gì?

Câu hỏi :

Nội dung chủ yếu trong bước thứ nhất của kế hoạch Nava là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Tướng Henri Nava (1898-1983), Tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Đông Dương 1953-1954.

Kế hoạch Nava là kế hoạch quân sự do Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương đề ra nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, với hy vọng trong vòng 18 tháng sẽ “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.

Kế hoạch Nava thực hiện theo hai bước:

Bước 1: Trong Thu - Đông 1953 và Xuân 1954, phòng ngự chiến lược ở Bắc bộ, tấn công chiến lược ở trung bộ, nam Đông Dương.

Bước 2: Từ Thu - Đông 1954, thực hiện chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc Bộ và tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải đàm phán với những điều kiện có lợi cho chúng nhằm mục đích “kết thúc chiến tranh”.

ADVERTISEMENT