logo
ADVERTISEMENT

Nitrogen vô cơ (NH4+, NO3-) cây hấp thụ vào được chuyển hóa thành nitrogen trong các hợp chất hữu cơ (amino acid, protein,...) theo những cách nào?

Cùng Toploigiai xem các cách Trả lời câu hỏi trang 17 (Nitrogen vô cơ (NH4+, NO3-) cây hấp thụ vào được chuyển hóa thành nitrogen trong các hợp chất hữu cơ (amino acid, protein,...) theo những cách nào?) Bài 2: Trao đổi nước và khoáng ở thực vật SGK Sinh 11 Kết nối tri thức

Câu hỏi: Nitrogen vô cơ (NH4+, NO3-) cây hấp thụ vào được chuyển hóa thành nitrogen trong các hợp chất hữu cơ (amino acid, protein,...) theo những cách nào?

Trả lời:

Nitrogen vô cơ (NH4+, NO3-) cây hấp thụ vào được chuyển hóa thành nitrogen trong các hợp chất hữu cơ (amino acid, protein,...) theo 2 quá trình:

+ Khử nitrate:

- Quá trình này diễn ra dưới sự xúc tác của enzyme nitrate reductase và nitrite reductase bằng hai bước qua sơ đồ sau:

Quá trình khử Nitrate chuyển hóa thành Nitrogen

+ Đồng quá Ammonium

Quá trình đồng quá Ammonium diễn ra theo 2 cách

- Ammonium kết hợp với keto acid tạo thành amino acid: NH4+ + Pyruvic acid → Alanine

- Ammonium kết hợp với amino dicarboxylic tổng hợp nên amide:  NH4+ + Glutamic acid → Glutamin (Quá trình này giúp giải độc cho tế bào khi lượng NH4+ quá nhiều. 

ADVERTISEMENT