logo

Những loại dịch vụ nào khi thuê có Database?

Câu hỏi :

Những loại dịch vụ nào khi thuê có Database?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Ngày nay, mức độ phát triển của một quốc gái được đánh giá dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin. Database đây là cơ sở dữ liệu, một bộ sưu tập dữ liệu được tổ chức bày bản và được truy cập từ hệ thống máy tính hay tồn tại dưới dạng tập tin trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Các loại dịch vụ như PaaS, SaaS khi thuê có Database. Database có vai trò rất quan trọng khi làm việc với hệ thống dữ liệu, nó giúp người dùng thành công trong việc kết nối các dữ liệu. 

icon-date
Xuất bản : 11/02/2023 - Cập nhật : 13/02/2023