logo
ADVERTISEMENT

Những câu văn nào trong bài Hịch tướng sĩ thể hiện tấm lòng của người chủ tướng? Theo em, những câu văn ấy có tác động như thế nào đối với người đọc, người nghe?

Câu hỏi: Những câu văn nào trong bài Hịch tướng sĩ thể hiện tấm lòng của người chủ tướng? Theo em, những câu văn ấy có tác động như thế nào đối với người đọc, người nghe? Qua đó, em có nhận xét gì về con người Trần Quốc Tuấn?

Trả lời:

* Những câu văn trong bài hịch thể hiện tấm lòng của người chủ tướng là:

"Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui lòng."

* Theo em, những câu văn ấy có tác động rất sâu sắc với người đọc, người nghe:

Qua từng câu từ của Trần Quốc Tuấn trong những câu văn trên, người đọc, người nghe sẽ cảm nhận được lòng căm thù giặc sâu sắc đến cùng của một người chủ tướng cùng với đó là sự khí thế, dũng mãnh của ông. Từ đó những người đọc, người nghe đặc biệt là tướng sĩ sẽ được khơi dậy tinh thần bất khuất, quyết chiến vì đất nước.

* Qua đó, em thấy được Trần Quốc Tuấn quả là một vị anh hùng đầu đội trời, chân đạp đất, vững chãi như thạch bàn. Ông là người tài năng và vô cùng yêu nước, thương dân, chính vì vậy khi chứng kiến những gì quân giặc làm trên đất nước mình, ông thể hiện rõ sự căm thù giặc tột cùng, giết chúng cũng không thể thỏa được nỗi lòng căm phẫn.

>>> Tham khảo: Soạn bài Hịch tướng sĩ lớp 8 trang 111, 116 Cánh Diều

ADVERTISEMENT