logo

Ngoài khơi, các đảo của nước ta còn kéo dài và mở rộng đến khoảng kinh, vĩ độ bao nhiêu?

Câu hỏi :

Ngoài khơi, các đảo của nước ta còn kéo dài và mở rộng đến khoảng kinh, vĩ độ bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Ngoài khơi, các đảo của nước ta còn kéo dài và mở rộng đến khoảng kinh độ 101o Đ tới 117o20’ Đ, vĩ độ 6o50’B. Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam gồm hơn 4000 đảo lớn nhỏ khác nhau.Theo Công ước về luật Biển của Liên hợp Quốc năm 1982 thì diện tích vùng biển nước ta khoảng 1 triệu km2 chiếm 30% biển Đông gồm các đảo và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

icon-date
Xuất bản : 17/02/2023 - Cập nhật : 17/02/2023

Tham khảo các bài học khác