logo
ADVERTISEMENT

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật.

Câu hỏi: Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật.

Trả lời: 

Tế bào của mỗi loài sinh vật có bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng xác định.

- Số lượng NST của một số loài:

+ Người 2n=46; n=23

+ Tinh tinh 2n=48; n=24

+ Gà 2n=78; n=39

+ Đậu Hà Lan 2n=14; n=7

+ Ngô 2n=20; n=10

- Hình dạng đặc trưng như hình hạt, hình que và chữ V

Nêu ví dụ về tính đặc trưng của bộ NST của mỗi loài sinh vật.

- Phân biệt bộ NST đơn bội và bộ NST lưỡng bội:

+ Trong tế bào sinh dưỡng tồn tại thành từng cặp tương đồng, 1 NST có nguồn gốc từ bố, 1 NST có nguồn gốc từ mẹ. Bộ NST chứa các cặp NST tương đồng gọi là bộ NST lưỡng bội, kí hiệu là 2n NST.

+ Bộ NST trong giao tử chỉ chứa một NST của cặp tương đồng được gọi là bộ NST đơn bội, kí hiệu n NST.

ADVERTISEMENT