logo

Nêu những việc em đã làm để góp phần phát huy truyền thống nhà trường

Câu hỏi: Nêu những việc em đã làm để góp phần phát huy truyền thống nhà trường

Trả lời:

Một số việc cần làm để góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường: 

- Đọc, hiểu, nắm rõ các truyền thống tốt đẹp của nhà trường trên website của nhà trường

Nêu những việc em đã làm để góp phần phát huy truyền thống nhà trường

- Tích cực tham gia các hội thi tìm hiểu văn hóa, giao thông, kiến thức khoa học theo phong trào phát động của nhà trường.

- Tham gia các hoạt động ngoại khóa, bổ sung thêm kiến thức về kỹ năng đời sống

- Chủ động tham gia các khóa học giáo dục đạo đức, lối sống, nghiên cứu khoa học, công nghệ để trau dồi thêm nhiều kiến thức cho bản thân.

- Tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn: gia đình thương binh liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng

- Lấy tấm gương sáng từ thầy cô, bạn bè để tích cực noi theo và học hỏi.

- Tuân thủ theo các quy định của trường học, lớp học

- Tuyên truyền tới các bạn về truyền thống tốt đẹp của nhà trường

icon-date
Xuất bản : 21/12/2022 - Cập nhật : 28/08/2023