logo

Nêu chủ đề và cảm hứng chủ đạo của bài thơ Nam Quốc Sơn Hà

Câu hỏi: Nêu chủ đề và cảm hứng chủ đạo của bài thơ Nam quốc sơn hà.

Nêu chủ đề và cảm hứng chủ đạo của bài thơ Nam quốc sơn hà

Trả lời:

Bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt chính là tiếng nói yêu nước, là niềm tự hào dân tộc của nhân dân ta, thể hiện ý chí và sức mạnh Đại Việt. Bài thơ ra đời trong máu lửa của cuộc kháng chiến chống Tống, Sông núi nước Nam là tuyên ngôn của Đại Việt về độc lập, chủ quyền đất nước. Đây chính là tuyên ngôn của hàng triệu trái tim đất Việt, thiết tha, nồng nàn yêu nước. Nam quốc sơn hà là khúc tráng ca chống xâm lăng, thể hiện khí phách và ý chí tự lực tự cường của đất nước và con người Việt Nam. Đây cũng được coi là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta, trong đó mang hai nội dung lớn: khẳng định độc lập dân tộc và ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập đó. Hai câu thơ đầu đã khẳng định chủ quyền, độc lập. Hai câu thơ tiếp theo đã khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta. Câu thơ cuối cùng vừa có tính chất khẳng định, vừa như lời răn đe, cảnh báo trước hành động xâm lược của chúng: các người sẽ chuốc lấy bại vong hoàn toàn khi xâm lược nước Đại Việt. Bài thơ rất ngắn gọn, hàm súc nhứng chưá đựng những tư tưởng, tình cảm lớn lao và cao đẹp của cả dân tộc. 

>>> Xem thêm: Soạn bài Nam quốc sơn hà lớp 8 trang 7, 8, 9 Chân trời sáng tạo

icon-date
Xuất bản : 31/03/2023 - Cập nhật : 15/08/2023