logo

Nền văn minh nào ở phương Đông tồn tại liên tục, lâu đời nhất và có ảnh hưởng sâu sắc đến văn minh thế giới?

Câu hỏi :

Nền văn minh nào ở phương Đông tồn tại liên tục, lâu đời nhất và có ảnh hưởng sâu sắc đến văn minh thế giới?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Nền văn minh Trung Hoa

Văn minh Trung Hoa hình thành, phát triển trên một không gian rộng lớn ở phía Đông châu Á. Nền văn minh này tồn tại liên tục, lâu đời nhất và có ảnh hưởng sâu sắc đến văn minh thế giới. Những thành tựu của văn minh Trung Hoa mang ý nghĩa to lớn, chứng tỏ sự phát triển của nền văn minh này. Nhiều thành tựu được truyền bá đến các nước láng giềng, sang cả Tây Á, rồi lan truyền và thậm chí được ứng dụng rộng rãi ở châu Âu. Sự truyền bá của những thành tựu này là minh chứng cho sự ảnh hưởng của nền văn minh Trung Hoa đối với thế giới.

icon-date
Xuất bản : 11/01/2023 - Cập nhật : 11/01/2023