logo
ADVERTISEMENT

Một ôtô đang chạy với vận tốc 19m/s thì người lái hãm phanh, ôtô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -38t + 19 (m/s)

Câu hỏi :

Một ôtô đang chạy với vận tốc 19m/s thì người lái hãm phanh, ôtô chuyển động chậm
dần đều với vận tốc v(t) = -38t + 19 (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây
kể từ lúc bắt đầu hãm phanh. Hỏi từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn, ôtô còn di chuyển
bao nhiêu mét?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Tại thời điểm ôtô dừng hẳn, vận tốc bằng 0 nên -38t + 19 = 0 ⇔ t = 0, 5 (s). Vậy từ
lúc hãm phanh đến khi xe dừng hẳn mất 0,5s. Quãng đường từ lúc hãm phanh đến khi dừng hẳn là:

Một ôtô đang chạy với vận tốc 19m/s thì người lái hãm phanh, ôtô chuyển động chậm dần đều với vận tốc v(t) = -38t + 19 (m/s)
ADVERTISEMENT