logo
ADVERTISEMENT

Mô tả các bước thuật toán sắp xếp nổi bọt của dãy A = [4, 3, 1, 2]

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 103 (Mô tả các bước thuật toán sắp xếp nổi bọt của dãy A = [4, 3, 1, 2]) Bài 21: Các thuật toán sắp xếp đơn giản SGK Tin 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Mô tả các bước thuật toán sắp xếp nổi bọt của dãy A = [4, 3, 1, 2]

thuật toán sắp xếp nổi bọt

Trả lời ngắn gọn: 

Thứ tự các bước của thuật toán sắp xếp nổi bọt trên dãy [4, 3, 1, 2] là hoán đổi các phần tử lớn hơn với các phần tử nhỏ hơn liền kề nó cho đến khi không còn phần tử nào cần được hoán đổi nữa. Kết quả cuối cùng là [4, 3, 2, 1].

Trả lời chi tiết:

Các bước thuật toán sắp xếp nổi bọt của dãy A = [4, 3, 1, 2] là:

- Bước 1: So sánh phần tử thứ nhất với phần tử thứ hai. Vì 4 lớn hơn 3 nên ta hoán đổi chúng.

- Bước 2: So sánh phần tử thứ hai với phần tử thứ ba. Vì 4 lớn hơn 1 nên ta hoán đổi chúng.

- Bước 3: So sánh phần tử thứ ba với phần tử thứ tư. Vì 4 lớn hơn 2 nên ta hoán đổi chúng.

- Bước 4: So sánh phần tử thứ nhất với phần tử thứ hai. Vì 3 lớn hơn 1 nên ta hoán đổi chúng.

- Bước 5: So sánh phần tử thứ hai với phần tử thứ ba. Vì 3 lớn hơn 2 nên ta hoán đổi chúng.

- Bước 6: So sánh phần tử thứ nhất với phần tử thứ hai. Vì 2 lớn hơn 1 nên ta hoán đổi chúng.

Sau bước 6, ta đã hoàn thành việc sắp xếp nổi bọt trên dãy A, và kết quả cuối cùng là [4, 3, 2, 1].

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT