logo

Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 13: Biểu diễn dữ liệu

Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 13: Biểu diễn dữ liệu theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Tin học 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 13: Biểu diễn dữ liệu
 

- Soạn Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 13


1. Kiểu dữ liệu

- Trong Hình 13.1, Tin học là dữ liệu thuộc kiểu văn bản, 3.1415192 là dữ liệu thuộc kiểu số. 

Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 13 (ảnh 1)

- Các công thức ở các ô tính C1, C2 và C3 trong Hình 13.2 trả lại kết quả như Hình 13.3.

Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 13 (ảnh 2)

+ ô C1 thực hiện phép cộng số 3 và số 5, cho kết quả 8 là một giá trị số.

+ ô C2 thực hiện phép ghép kí tự 3 và kí tự 5, cho kết quả là xâu kí tự 35.

+ ô C3 kiểm tra xem số 3 có nhò hơn số 5 hay không, cho kết quả TRUE (đúng) là giá trị thuộc kiểu lôgic.

- Dữ liệu trong lập trình được phân loại thành nhiều kiểu để lưu trữ và áp dụng phép toán phù hợp. Ví dụ: số nguyên, số thực, kí tự, xâu kí tự, lôgic...

- Mỗi kiểu dữ liệu có một tập giá trị và phép toán trên giá trị đó. Scratch có 3 kiểu dữ liệu: số, xâu kí tự và lôgic, được miêu tả trong bảng 13.1.

- Mỗi phép toán trả về kết quả là giá trị thuộc kiểu dữ liệu nhất định. Các phép toán cơ bản trên 3 kiểu dữ liệu này được miêu tả trong bảng 13.2.

Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 13 (ảnh 3)

2. Hằng, biến, biểu thức

- Biến dùng để lưu trữ giá trị thay đổi, được nhận biết qua tên của nó.

- Hằng là giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình, mỗi hằng thuộc một kiểu dữ liệu nhất định.

- Biểu thức là kết hợp của biến, hằng, dấu ngoặc, phép toán và các hàm để trả lại giá trị thuộc một kiểu dữ liệu nhất định.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức

- Soạn Tin học 8 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Tin học 8 Kết nối tri thức

- Trắc nghiệm Tin học 8 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 8 Kết nối tri thức Bài 13: Biểu diễn dữ liệu theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 15/03/2023 - Cập nhật : 13/05/2023