logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Tin học 8: Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính


Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính


1. Con người ra lệnh cho máy tính như thế nào?

- Khi nháy đúp chuột lên biểu tượng của một phần mềm trên màn hình nền, phần mềm sẽ được khởi động.

- Khi soạn thảo văn bản, ta gõ một phím chữ, chữ tương ứng sẽ xuất hiện trên màn hình.

- Khi thực hiện lệnh sao chép một phần văn bản từ vị trí này sang vị trí khác, thực chất ta đã yêu cầu máy tính thực hiện liên tiếp nhiều lệnh:

+ Lệnh sao chép phần văn bản vào bộ nhớ máy tính

+ Lệnh sao chép phần văn bản có trong bộ nhớ sang vị trí mới

Tóm lại: Để chỉ dẫn cho máy tính làm việc thì con người đưa cho máy tính một hoặc nhiều lệnh, máy tính lần lượt thực hiện các lệnh đó


2. Ví dụ: rô-bốt nhặt rác

Lý thuyết Tin học 8: Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính - Chi tiết, hay nhất (ảnh 1)

Các lệnh để rô-bốt hoàn thành tốt công việc:

1. Tiến 2 bước;

2. Quay trái, tiến 1 bước;

3. Nhặt rác;

4. Quay phải, tiến 3 bước;

5. Quay trái, tiến 2 bước;

6. Bỏ rác vào thùng;


3. Viết chương trình - ra lệnh cho máy tính làm việc

- Viết chương trình là viết các lệnh chỉ dẫn cho máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể

- Chương tình máy tính là một dãy các lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được

- Máy tính sẽ thực hiện các lệnh có trong chương trình một cách tuần tự, thực hiện xong một lệnh sẽ thực hiện lệnh tiếp theo, từ lệnh đầu tiên đến lệnh cuối cùng

- Viết chương trình giúp con người điều khiển máy tính đơn giản hơn


4. Chương trình và ngôn ngữ lập trình

- Thông tin đưa vào máy tính phải được chuyển đổi thành dạng dãy bít 0 và 1

- Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất dùng cho máy. Máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện

- Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính

- Để máy tính hiểu được các chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình, chương trình này cần chuyển sang ngôn ngữ máy bằng một chương trình dịch

- Có 2 bước tạo ra chương trình máy tính:

+ Bước 1: Viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình.

+ Bước 2: Dịch chương tình thành ngôn ngữ máy để máy tính hiểu được

Lý thuyết Tin học 8: Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính - Chi tiết, hay nhất (ảnh 2)

- Chương trình soạn thảo và chương trình dịch cùng với các công cụ trợ giúp tìm kiếm, sữa lỗi và thực hiện chương tình thường được kết hợp vào một phần mềm, được gọi là môi trường lập trình

ADVERTISEMENT