logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 17: Dữ liệu mảng một chiều và hai chiều

Tóm tắt Lý thuyết Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 17: Dữ liệu mảng một chiều và hai chiều theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Tin học 11 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Bài 17: Dữ liệu mảng một chiều và hai chiều

- Soạn Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 17


1. Cấu trúc dữ liệu mảng một chiều

- Dữ liệu mảng một chiều trong Tin học được gọi là cấu trúc dữ liệu tuyến tính, bao gồm các phần tử dữ liệu truy cập theo chỉ số.

- Trong Python, mảng một chiều được biểu diễn bằng danh sách (list) với các phần tử có cùng kiểu dữ liệu.

- Các mảng một chiều có thể được thiết lập dễ dàng bằng kiểu dữ liệu list trong Python.

A = [1,3, 5, 7, 9, 11]

B = ["Hà","Bình","Ngọc","Anh"]

C = [9.5, 8.0, 10, 7.2]

- Có thể truy cập phần tử của mảng một chiều bằng chỉ số và kiểm tra phần tử có nằm trong mảng hay không bằng toán tử in trong Python.

7 in A
True

- Sử dụng lệnh for để dễ dàng duyệt từng phần tử của mảng một chiều trong Python.

for hs in B:
print(hs, end = "")
Hà Bình Ngọc Anh

- Các lệnh thao tác với danh sách trong Python như append, remove, insert, clear có thể được sử dụng để thao tác với mảng một chiều được biểu diễn bằng kiểu dữ liệu list.

-  Chú ý: Mảng trong khoa học máy tính không tương đương với kiểu dữ liệu List trong Python.


2. Cấu trúc dữ liệu mảng hai chiều

- Tạo bộ dữ liệu điểm học sinh trong lớp bằng cách lưu trữ mỗi phần tử là một danh sách gồm hai thông tin: tên học sinh và điểm số.

- Truy cập một phần tử sẽ trả về một danh sách gồm tên và điểm của học sinh tương ứng.

- Để truy cập giá trị điểm của một học sinh cụ thể, ví dụ "Quang", ta sử dụng lệnh: DS_diem[0][1].

- Duyệt các phần tử của danh sách bằng vòng lặp for, mỗi phần tử là một danh sách có hai giá trị, tên và điểm số của học sinh.

- Một ma trận là một cấu trúc dữ liệu hai chiều bao gồm hàng và cột. Trong Python, ma trận có thể được biểu diễn bằng cấu trúc list trong list với mỗi hàng là một list con.

- Phần tử nằm tại hàng i và cột j sẽ kí hiệu là aij. Như vậy aij là phần tử của ma trận tại vị trí hàng i, cột j. 

- Duyệt các phần tử của ma trận sẽ được thực hiện bằng cách sử dụng hai lệnh for lồng nhau.

>>> Xem toàn bộ: 

- Lý thuyết Tin học 11 Kết nối tri thức

- Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

- Sơ đồ tư duy Tin học 11 Kết nối tri thức

Trắc nghiệm Tin 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Tóm tắt Lý thuyết Tin học 11 Kết nối tri thức Bài 17: Dữ liệu mảng một chiều và hai chiều theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Top lời giải để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 11 nhé. Chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT