logo

Lý thuyết Địa 8: Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Lý thuyết Địa 8: Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

1. Khí hậu trên Trái Đất.

Lý thuyết Địa 8: Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất | Giải Địa 8 - TopLoigiai

            - Các đới khí hậu ở các châu lục trên Trái Đất:

            + Châu Á: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

            + Châu Âu: ôn đới, hàn đới.

            + Châu Phi: nhiệt đới, ôn đới.

            + Châu Mỹ: nhiệt đới, ôn đới, hàn đới.

            + Châu đại dương: nhiệt đới, ôn đới.

            -  Đặc điểm các đới khí hậu chính trên Trái Đất:

Lý thuyết Địa 8: Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất | Giải Địa 8 - TopLoigiai

           - Các kiểu khí hậu chính trên Trái Đất:

Lý thuyết Địa 8: Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất | Giải Địa 8 - TopLoigiai

          -  Các loại gió chính trên Trái Đất:

         + Gió Tín phong hoạt động trong vùng nội chí tuyến, có tính chất khô và nóng.

         + Gió Tây ôn đới hoạt động trong vùng ôn đới từ khoảng vĩ độ 30 - 35o thổi về vĩ tuyến 60o ở 2 bán cầu, gió mang theo hơi ẩm gây mưa nhiều cho các nước ven biển.

         + Gió Đông cực hoạt động trong phạm vi từ cực đến vòng cực ở 2 bán cầu, tính chất lạnh và khô, không gây mưa.

Lý thuyết Địa 8: Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất | Giải Địa 8 - TopLoigiai

Lý thuyết Địa 8: Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất | Giải Địa 8 - TopLoigiai

2. Các cảnh quan trên Trái Đất.

            - Các thành phần tự nhiên có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau.

            - Một thành phần thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của các thành phần khác dẫn đến cảnh quan cũng thay đổi.

Xem thêm: Giải Địa 8 Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

ADVERTISEMENT