logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 55. Sơ đồ điện


Mục lục nội dung

 • Bài 55. Sơ đồ điện
 • Bài 55. Sơ đồ điện

  Xét 1 mạch điện gồm có:

  - Nguồn điện (pin)

  - Công tắc

  - Hai bóng đèn mắc song song

  -Ampe kế

  Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 55. Sơ đồ điện – TopLoigiai

  1. Sơ đồ điện là gì?

  Sơ đồ điện là hình biểu diễn quy ước của một mạch điện, mạng điện hoặc hệ thống điện.

  2. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện

  Kí hiệu trong sơ đồ điện

  Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 55. Sơ đồ điện – TopLoigiai (ảnh 2)

  3. Phân loại sơ đồ điện

  Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 55. Sơ đồ điện – TopLoigiai (ảnh 3)

  a. Sơ đồ nguyên lí

  - Là sơ đồ chỉ nêu lên mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt, cách lắp ráp sắp xếp của chúng trong thực tế.

  - Sơ đồ nguyên lí dùng để nghiên cứu nguyên lí làm việc của mạch điện là cơ sở để xây dựng sơ đồ lắp đặt.

  b. Sơ đồ lắp đặt (Sơ đồ đấu dây)

  - Là sơ đồ biểu thị rõ vị trí, cách lắp đặt của các phần tử của mạch điện.

  - Sơ đồ lắp đặt được sử dụng để dự trù vật liệu, lắp đặt, sữa chữa mạng điện và các thiết bị điện.

  Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 55. Sơ đồ điện – TopLoigiai (ảnh 4)

  - Ví dụ:

  Em hãy phân tích và chỉ ra những sơ đồ trong hình 55.4 sgk, đâu là sơ đồ nguyên lí ? Đâu là sơ đồ lắp đặt ?

  - Hình a và c là sơ đồ nguyên lí. Vì chúng chỉ nêu lên mối liên hệ diện giữa các phần tử trong mạch điện mà không thể hiện vị trí lắp đặt.

  - Hình b và d là sơ đồ lắp đặt. Vì chúng biểu thị rõ  vị trí, cách lắp đặt và thông qua chúng ta có thể tính toán được vật liệu cần thiết. 

  Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 58. Thiết kế mạch điện

  ADVERTISEMENT