logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 32. Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống


Bài 32. Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống


I. Điện năng

1. Khái niệm điện năng

Năng lượng của dòng điện gọi là điện năng ( hay chính là công của dòng điện).

2. Cách sản xuất điện năng

- Biến đổi từ năng lượng khác thành điện năng

- Ví dụ: Các nhà máy biến đổi:

+ Từ nhiệt năng thành điện năng gọi là nhiệt điện.

+ Từ thủy năng thành điện năng gọi là thủy điện

+ Từ nhiệt năng của lò phản ứng hạt nhân thành điện năng gọi là điện nguyên tử…..

a, Nhà máy nhiệt điện:

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 32. Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống – TopLoigiaiSơ đồ tóm tắt qui trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện.

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 32. Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống – TopLoigiai (ảnh 2)

b, Nhà máy thủy điện:

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 32. Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống – TopLoigiai (ảnh 3)

Quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy thủy điện

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 32. Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống – TopLoigiai (ảnh 4)

c, Nhà máy điện nguyên tử:

Như nhà máy nhiệt điện, năng lượng nhiệt ban đầu để đun nước lấy từ phản ứng của lò phản ứng hạt nhân nguyên tử.

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 32. Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống – TopLoigiai (ảnh 5)

Nhà máy điện nguyên tử

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 32. Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống – TopLoigiai (ảnh 6)

Quá trình sản xuất điện năng ở nhà máy điện nguyên tử.

3. Truyền tải điện năng đi xa

- Điện năng được sản xuất ra từ các nhà máy điện, được truyền theo đường dây dẫn điện tới nơi tiêu thụ.

- Điện tiêu dùng là điện áp thấp từ 220V đến 380V- Dùng đường dây hạ áp.

- Đường dây cao áp: có điện áp cao >1000V .

- Ví dụ: Đường dây cao áp Bắc Nam 500kV.

Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 32. Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống – TopLoigiai (ảnh 7)

Quá trình truyền tải điện năng


II. Vai trò của điện năng

1. Điện năng có vai trò rất quan trọng trong sản xuất và đời sống

- Là nguồn động lực cho các máy hoạt động ;nguồn năng lượng cho các máy và thiết bị,....

- Là nhu cầu không thể thiếu trong sinh hoạt đời sống nhân dân...

2. Điện năng là điều kiện để phát triển tự động hóa và nâng cao chất lượng cuộc sống

Ví dụ:

- Hệ thống tự động hóa ở các nhà máy xí nghiệp.

- Thông tin Internet, đồ điện tử, đồ dùng điện gia đình…

Tham khảo thêm Lý thuyết Công nghệ 8: Bài 33. An toàn điện

ADVERTISEMENT