logo
ADVERTISEMENT

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 2. Hình chiếu vuông góc


Bài 2: Hình chiếu vuông góc

Xem thêm:

>>> Soạn Bài 2. Hình chiếu vuông góc

>>> Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 2 có đáp án


Tóm tắt lý thuyết

I. Phương pháp chiếu góc thứ nhất (PPCG 1)

1. Xây dựng nội dung

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 2. Hình chiếu vuông góc – TopLoigiai

2. Phương pháp

- Chiếu vật thể lên ba mặt phẳng P1, P2, P3 ta thu được các hình chiếu vuông góc tương ứng trên đó là A, B, C:

+ A: Hình chiếu đứng

+ B: Hình chiếu cạnh

+ C: Hình chiếu cạnh

- Đường biểu diễn:

+ Các đường bao thấy sẽ thể hiện bằng nét liền đậm

+ Các đường khuất sẽ thể hiện bằng nét gạch mảnh (nét đứt)

+ Các đường tâm, đường trục sẽ thể hiện bằng nét gạch chấm mảnh

3. Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ

- Nếu ta chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng bản vẽ, ta sẽ phải xoay P2 và P3 về cùng mặt phẳng với P1 bằng cách:

+ Xoay P2 xuống phía dưới một góc 90o

+ Xoay P3 sang phải một góc 90o

+ Khi đó ta sẽ thu được hình chiếu vuông góc của vật thể trên mặt phẳng bản vẽ

 

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 2. Hình chiếu vuông góc – TopLoigiai (ảnh 2)

 

Khi đó trên bản vẽ kĩ thuật:

- Hình chiếu bằng B đặt dưới hình chiếu đứng A

- Hình chiếu cạnh C sẽ đặt bên phải hình chiếu đứng A

=> Phương pháp này được sử dụng phổ biến ở nước ta và hầu hết các nước châu Âu.

II. Phương pháp chiếu góc thứ ba (PPCG 3)

1. Xây dựng nội dung

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 2. Hình chiếu vuông góc – TopLoigiai (ảnh 3)

Hình 3. Phương pháp chiếu góc thứ ba

2. Phương pháp

- Chiếu vật thể lên ba mặt phẳng P1, P2, P3 ta thu được các hình chiếu vuông góc tương ứng trên đó là A, B, C:

+ A: Hình chiếu đứng

+ B: Hình chiếu cạnh

+ C: Hình chiếu cạnh

- Đường biểu diễn:

+ Các đường bao thấy sẽ thể hiện bằng nét liền đậm

+ Các đường khuất sẽ thể hiện bằng nét gạch mảnh (nét đứt)

+ Các đường tâm, đường trục sẽ thể hiện bằng nét gạch chấm mảnh

3. Vị trí các hình chiếu

- Chọn mặt phẳng hình chiếu đứng P1 là mặt phẳng bản vẽ:

+ Xoay P2  lên trên một góc 90o

+ Xoay P3 sang trái một góc 90o

+ Khi đó ta cũng sẽ thu được hình chiếu vuông góc của vật thể trên mặt phẳng bản vẽ

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 2. Hình chiếu vuông góc – TopLoigiai (ảnh 4)

Hình 4. Vị trí các hình chiếu theo PPCG 3

Khi đó trên bản vẽ kĩ thuật:

- Hình chiếu bằng B đặt phía trên hình chiếu đứng A

- Hình chiếu cạnh C đặt ở bên trái hình chiếu đứng A

=> Phương pháp này được sử dụng phổ biến ở các nước châu Mỹ và một số nước khác

 


Tổng kết

Sau khi học xong Bài 2: Hình chiếu vuông góc của chương trình Công nghệ lớp 11, các em cần nắm các nội dung trọng tâm:

- Nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc: phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba

- Vị trí của các hình chiếu theo phương pháp chiếu góc thứ nhất và phương pháp chiếu góc thứ ba trên bản vẽ

ADVERTISEMENT