logo

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 11. Bản vẽ xây dựng


Bài 11: Bản vẽ xây dựng

Xem thêm:

>>> Soạn Bài 11. Bản vẽ xây dựng

>>> Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 11 có đáp án


Tóm tắt lý thuyết

I. Khái niệm chung

- Bản vẽ xây dựng bao gồm các bản vẽ về các công trình xây dựng

- Bản vẽ nhà thể hiện hình dạng, kích thước, cấu tạo của ngôi nhà.

- Tác dụng: căn cứ vào bản vẽ để xây dựng ngôi nhà.

- Kí hiệu quy ước trong bản vẽ nhà:

II. Bản vẽ mặt bằng tổng thể

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ hình chiếu bằng của công trình trên khu đất xây dựng.

- Trên bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện vị trí các công trình với hệ thồng đường xá, cây xanh…

- Ví dụ:

+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể của một trường THCS:

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 11. Bản vẽ xây dựng – TopLoigiai

+ Hình chiếu phối cảnh toàn bộ công trình:

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 11. Bản vẽ xây dựng – TopLoigiai (ảnh 2)

- Kí hiệu quy ước trong bản vẽ mặt bằng tổng thể:

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 11. Bản vẽ xây dựng – TopLoigiai (ảnh 3)

III. Các hình biểu diễn ngôi nhà

1. Mặt bằng

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 11. Bản vẽ xây dựng – TopLoigiai (ảnh 4)

- Bản chất: Là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ.

- Nội dung: Vị trí, kích thước của tường vách ngăn, cửa đi, cửa sổ, cầu thang, cách bố trí các phòng, các thiết bị, đồ đạc... 

→ Là bản vẽ quan trong nhất trong các bản vẽ nhà

- Đặc điểm:

+ Là hình cắt toàn bộ, chỉ sử dụng một mặt phẳng cắt duy nhất. 

+ Không biểu diễn phần khuất

- Nếu ngôi nhà có nhiều tầng thì phải có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng .

2. Mặt đứng

- Bản chất: Là hình chiếu vuông góc của ngôi nhà lên một mặt phẳng thẳng đứng.

- Nội dung: Thể hiện hình dáng, sự cân đối, vẻ đẹp bên ngoài của ngôi nhà

- Đặc điểm: Được vẽ bằng nét liền mảnh, không biểu diễn phần khuất 

3. Mặt cắt

- Bản chất: Hình cắt tạo bởi mặt phẳng cắt song song với một mặt đứng của ngôi nhà

- Nội dung: Thể hiện kết cấu của các bộ phận ngôi nhà, kích thước các tầng nhà theo chiều cao, cửa sổ..

- Đặc điểm:

+ Không biểu diễn phần khuất 

+ Là hình cắt toàn bộ, chỉ sử dụng một mặt phẳng cắt duy nhất. 

Ví dụ: Hình biểu diễn một ngôi nhà ở 2 tầng đơn giản gồm mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt:

Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 11. Bản vẽ xây dựng – TopLoigiai (ảnh 5)
Lý thuyết Công nghệ 11: Bài 11. Bản vẽ xây dựng – TopLoigiai (ảnh 6)

IV. Các đọc bản vẽ xây dựng nhanh/ngôi nhà

 


Tổng kết

Sau khi học xong bài này các em cần nắm vững các nội dung trọng tâm sau:

- Biết khái quát về các bản vẽ xây dựng.

- Biết các loại hình biểu diễn đơn giản trong bản vẽ nhà.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 13/09/2022