logo
ADVERTISEMENT

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn giống nhau ở chỗ

Câu hỏi :

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn giống nhau ở chỗ

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn đều là bào quan quan trọng, chúng có cấu tạo màng đơn, tạo thành hệ thống xoang màng dẹt thông với nhau. Tuy vị trí của hai bào quan là khác nhau nhưng chúng đều thực hiện các chức năng quan trọng của tế bào. 

Lưới nội chất trơn có chức năng xuất bào và các Prôtêin cấu tạo nên màng tế bào. Nội chất hạt có nhiệm vụ tổng hợp Lipit, chuyển hóa đường, phân hủy chất độc hại đối với tế bào trong cơ thể. 

ADVERTISEMENT