logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 8 Cánh diều Bài 2 trang 14,16

Trả lời câu hỏi Lịch sử 8 Cánh diều Bài 2 trang 14,16: 1. Trình bày những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp. Cho biết ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước của Giêm Oát. 2. Lập bảng tóm tắt những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp theo gợi ý: tên phát minh, người phát minh, thời gian và đặc điểm nổi bật.

Bài 2: Cách mạng công nghiệp


1. Trình bày những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp. Cho biết ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước của Giêm Oát.

Trả lời:

- Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước của Giêm Oát: 

+ Phát minh mở đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp;

+ Quá trình lao động ngày càng được xã hội hóa cao;

+ Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh;

+ Điều kiện lao động của công nhận được cải thiện


2. Lập bảng tóm tắt những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp theo gợi ý: tên phát minh, người phát minh, thời gian và đặc điểm nổi bật.

Trả lời: 

Tên phát minh Người phát minh Thời gian Đặc điểm nổi bật
Máy kéo sợi Gien-ni Giêm Ha-gri-vơ 1764 Một người điều khiển 8 cọc sợi bông bằng tay
Máy kéo sợi Ác-crai-tơ 1769 Cải tiến từ kéo sợi bằng tay lên kéo bằng sức nước.
Máy dệt chạy bằng sức nước Ét-mơn Các-rai 1785 Đưa năng suất lao động tăng lên 40 lần so với dệt thủ công.
Máy hơi nước Giêm Oát 1784 Chạy bằng hơi nước
Đầu máy xe lửa Xti-phen-xơn 1814 Chạy bằng hơi nước, kéo được 8 toa và chạy trên đường ray.

>>>Xem toàn bộ: Soạn Lịch sử 8 Cánh diều

--------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Lịch sử 8 Cánh diều Bài 2: Cách mạng công nghiệp trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT