logo

Soạn Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 7: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trang 54, 55,... 61)

Hướng dẫn Soạn Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 7: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam trang 54, 55,... 61 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.

Bài 7: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam

Lý thuyết Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 7. Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam

Sơ đồ tư duy Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 7: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam

1. Vai trò, ý nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam


Mục lục nội dung

Câu hỏi 1: Khai thác lược đồ hình 1 và thông tin liên quan, hãy cho biết vị trí địa lí có ảnh hưởng thế nào đến lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam?

Câu hỏi 2: Phân tích vai trò và ý nghĩa của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam.

Câu hỏi: Hãy nêu và nhận xét về cách cuộc kháng chiến giành thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam

Câu hỏi: Hãy giải thích nguyên nhân không thành công của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Câu hỏi: Dựa vào hiểu biết của bản thân, kết hợp khai thác tư liệu 6 và thông tin trong mục, hãy nêu và phân tích một số bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

1. Lập sơ đồ tư duy về một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu trước năm 1945 (tên, thời gian, chống lại giặc ngoại xâm, chiến thắng tiêu biểu, kết quả). 

2 Kể tên một số vị tướng tài giỏi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc. Em ấn tượng với vị tướng nào nhất? Vì sao? 

3. Theo em, những bài học trong kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc có giá trị như thế nào trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

4. Dựa vào sách, báo, internet em hãy sưu tầm tư liệu để xây dựng một bài giới thiệu dưới dạng infographic hoặc sơ đồ tư duy về con người và sự nghiệp của một vị tướng mà em ấn tượng nhất.

Câu hỏi 1: Khai thác lược đồ hình 1 và thông tin liên quan, hãy cho biết vị trí địa lí có ảnh hưởng thế nào đến lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam?

Soạn Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 7: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam (trang 54, 55,... 61)

Trả lời: 

Vị trí địa lí của Việt Nam, tọa lạc ở trung tâm của khu vực Đông Nam Á, đã có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Với vị trí địa chiến lược quan trọng, Việt Nam đã trở thành đất nước luôn phải đối mặt với nhiều thế lực ngoại xâm và tiến hành nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, vị trí địa lí của Việt Nam là một cầu nối quan trọng giữa Trung Quốc với Đông Nam Á, giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo, cùng với nguồn tài nguyên phong phú và dân cư đông đúc. Nhờ vị trí địa lý đó, các thế lực ngoại xâm đã liên tục tấn công và chiếm đóng Việt Nam, đóng góp vào việc xác định lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.


Câu hỏi 2: Phân tích vai trò và ý nghĩa của cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam.

Trả lời:

Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Chiến tranh đã góp phần chống lại sự xâm lược của các thế lực ngoại xâm, đánh dấu một chương mới trong lịch sử đấu tranh giành độc lập và tự do dân tộc. Cuộc chiến cũng đã giúp gây tổn thất lớn cho địch, đẩy lùi thế lực ngoại xâm và khẳng định quyền lực của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngoài ra, cuộc chiến còn tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam, đưa đất nước vào con đường độc lập và phát triển bền vững.

2. Khái quát về các cuộc kháng chiến giành thắng lợi trước Cách mạng tháng Tám năm 1945

a, Một số cuộc kháng chiến giành thắng lợi


Câu hỏi: Hãy nêu và nhận xét về cách cuộc kháng chiến giành thắng lợi tiêu biểu của dân tộc Việt Nam

Trả lời:

Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 7 trang 54, 55,... 61

Cuộc kháng chiến giành thắng lợi của dân tộc Việt Nam đã được định hình và phát triển dựa trên sự kết hợp linh hoạt giữa các phương thức đấu tranh khác nhau, bao gồm chiến tranh du kích, chiến tranh địa phương, ngoại giao và sự phối hợp với các lực lượng quân sự của các nước bạn. Ngoài ra, chiến lược đấu tranh bền vững, kiên trì và kết hợp với nỗ lực xây dựng kinh tế, đối ngoại và văn hóa đã giúp cho dân tộc Việt Nam đạt được thắng lợi trong cuộc kháng chiến. Việc sử dụng các phương tiện tuyên truyền, thông tin và truyền thông hiệu quả cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thắng lợi trong cuộc kháng chiến này. Cuộc kháng chiến giành thắng lợi của dân tộc Việt Nam đã trở thành một bài học quý giá về sự kiên trì, sáng tạo và phối hợp các phương thức đấu tranh khác nhau để đạt được mục tiêu đấu tranh.

3. Một số cuộc kháng chiến không thành công


Câu hỏi: Hãy giải thích nguyên nhân không thành công của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Trả lời:

Vì chính quyền nhà nước không thể tăng cường được sự đoàn kết dân tộc, không được ủng hộ bởi khối đoàn dân tộc và không nhận được sự ủng hộ của nhân dân, cộng với những sai lầm trong quá trình lãnh đạo và chỉ huy kháng chiến đã xảy ra.

4. Bài học từ lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.


Câu hỏi: Dựa vào hiểu biết của bản thân, kết hợp khai thác tư liệu 6 và thông tin trong mục, hãy nêu và phân tích một số bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Trả lời:

Lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam đem lại những bài học về tình yêu nước, sức mạnh tập thể và lòng hy sinh vì đất nước. Tình yêu nước và đất nước, tinh thần đoàn kết, quyết tâm, nghị lực, can đảm và lòng hy sinh, tôn trọng truyền thống và tôn vinh người anh hùng liệt sỹ là những bài học quan trọng mà lịch sử này mang lại cho thế hệ người Việt hiện tại.

Luyện tập - Vận dụng


1. Lập sơ đồ tư duy về một số cuộc kháng chiến thắng lợi tiêu biểu trước năm 1945 (tên, thời gian, chống lại giặc ngoại xâm, chiến thắng tiêu biểu, kết quả). 

>>> Xem trả lời


2 Kể tên một số vị tướng tài giỏi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc. Em ấn tượng với vị tướng nào nhất? Vì sao? 

>>> Xem trả lời


3. Theo em, những bài học trong kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc có giá trị như thế nào trong công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

Trả lời:

Những bài học trong kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc như tình yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm và nghị lực, tôn trọng truyền thống và tôn vinh người anh hùng liệt sỹ vẫn còn mang lại giá trị rất lớn cho công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.


4. Dựa vào sách, báo, internet em hãy sưu tầm tư liệu để xây dựng một bài giới thiệu dưới dạng infographic hoặc sơ đồ tư duy về con người và sự nghiệp của một vị tướng mà em ấn tượng nhất.

Trả lời:

Tôn Thất Đạt là một vị tướng quân Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến chống Pháp và Nhật. Ông được biết đến với tài năng lãnh đạo xuất sắc và sự quyết đoán, kiên trì trong hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Việt Nam thống nhất, ông giữ nhiều chức vụ quan trọng và đóng góp lớn cho sự phát triển của quân đội và đất nước. Tôn Thất Đạt để lại một di sản vĩ đại cho quân đội và đất nước Việt Nam, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử đất nước.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Sử 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Soạn Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 7: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong lịch sử Việt Nam trang 54, 55,... 61 trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 27/02/2023 - Cập nhật : 08/08/2023