logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 13 trang 92, 93,... 96

1. Lập bảng hệ thống (hoặc sơ đồ tư duy) về nội dung chủ yếu trong cải cách của vua Lê Thánh Tông. 2. Đánh giá những tác động của cải cách của vua Lê Thánh Tông đối với việc củng cố nhà nước quân chủ trung ương tập quyền thời Lê sơ. 3. Dựa vào kiến thức đã học và tìm hiểu thêm từ sách, báo, internet về cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV), em hãy chỉ ra một số bài học có thể vận dụng, kế thừa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Bài 13: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)


1. Lập bảng hệ thống (hoặc sơ đồ tư duy) về nội dung chủ yếu trong cải cách của vua Lê Thánh Tông. 


2. Đánh giá những tác động của cải cách của vua Lê Thánh Tông đối với việc củng cố nhà nước quân chủ trung ương tập quyền thời Lê sơ. 


3. Dựa vào kiến thức đã học và tìm hiểu thêm từ sách, báo, internet về cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV), em hãy chỉ ra một số bài học có thể vận dụng, kế thừa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Sử 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 13: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT