logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 11 trang 82, 83,... 86

1. Hãy lập và hoàn thảnh bảng thống kê (theo gợi ý dưới đây) các lễ hội trên quê hương em. 2. Chon một trong hai nhiệm vụ sau: a, Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 300 – 500 chữ) giới thiệu về một lễ hội hoặc phong tục tập quán làng xã ở địa phương em (tỉnh, huyện). Từ đó, trình bày suy nghĩ của em về việc tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội hoặc phong tục đó. b, Thiết kế một sản phẩm truyền thông (poster, inforgraphic....) nhằm quảng bá cho lễ hội hoặc phong tục, tập quán của địa phương em. Giới thiệu ý tưởng xây dựng sản phẩm đó cho các bạn trong lớp.

Bài 11: Phong tục, tập quán và một số lễ hội làng xã cổ truyền


1. Hãy lập và hoàn thảnh bảng thống kê (theo gợi ý dưới đây) các lễ hội trên quê hương em. 


2. Chon một trong hai nhiệm vụ sau: 


a, Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 300 - 500 chữ) giới thiệu về một lễ hội hoặc phong tục tập quán làng xã ở địa phương em (tỉnh, huyện). Từ đó, trình bày suy nghĩ của em về việc tôn trọng, bảo tồn và phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội hoặc phong tục đó. 


b, Thiết kế một sản phẩm truyền thông (poster, inforgraphic....) nhằm quảng bá cho lễ hội hoặc phong tục, tập quán của địa phương em. Giới thiệu ý tưởng xây dựng sản phẩm đó cho các bạn trong lớp.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Sử 11 Kết nối tri thức

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 11: Phong tục, tập quán và một số lễ hội làng xã cổ truyền trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT