logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 11 Cánh Diều Bài 9 trang 62, 66

Trả lời câu hỏi Lịch sử 11 Cánh Diều Bài 9 trang 62,66: 1. Trình bày kết quả, ý nghĩa của cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ. 2. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ. 3. Theo em, những bài học nào có thể rút ra từ cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ. 

Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ


1. Trình bày kết quả, ý nghĩa của cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ. 

Trả lời:

Cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ đã mang lại nhiều tiến bộ cho đất nước, đẩy lùi tình trạng khủng hoảng và tăng cường quyền lực của chính quyền trung ương. Tuy nhiên, những cải cách đó vẫn còn hạn chế và chưa triệt để trong thực tế.

Bằng cách suy yếu thế lực của tầng lớp quý tộc và tôn thất triều Trấn, triều đình Hồ đã củng cố quyền lực của Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. Các cải cách về văn hoá và giáo dục cũng phản ánh tư tưởng tiến bộ, mục đích xây dựng một nền văn hoá, giáo dục đặc trưng cho dân tộc.

Cuộc cải cách đã đóng góp vào việc ổn định tình hình xã hội và tăng cường sức mạnh của đất nước, chuẩn bị cho những thách thức của giặc ngoại xâm.


2. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ. 

>>> Xem trả lời:


3. Theo em, những bài học nào có thể rút ra từ cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ. 

Trả lời:

- Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cho thấy việc kết hợp giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là rất quan trọng trong việc phát triển và duy trì sự tồn tại của một quốc gia.

- Từ cuộc cải cách này, ta rút ra được bài học về việc thực hiện khoan thư sức dân, lấy dân làm gốc. 

- Cuộc cải cách còn giúp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của đất nước, đặc biệt trong chống giặc ngoài xâm. 

- Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ cũng cho thấy tầm quan trọng của sự nghiệp giáo dục. 

- Bài học cuối cùng mà ta rút ra được từ cuộc cải cách này đó là đường lối trị nước phải kịp thời đổi mới và đổi mới phải phù hợp với yêu cầu phát triển, điều kiện của thực tiễn.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Sử 11 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Sử 11 Cánh Diều Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và Triều Hồ trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT