logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 11 Cánh Diều Bài 11 trang 72, 76

Trả lời câu hỏi Lịch sử 11 Cánh Diều Bài 11 trang 72, 76: 1. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện nội dung chính trong cuộc cải cách của Minh Mạng. 2. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Nguyễn từ sau cải cách của Minh Mạng. 3. Nêu một số nội dung cải cách của Minh Mạng có thê kế thừa trong đời sóng xã hội hiện nay.

Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng nửa đầu thế kỉ XIX


1. Vẽ sơ đồ tư duy thể hiện nội dung chính trong cuộc cải cách của Minh Mạng.

>>> Xem trả lời: 


2. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Nguyễn từ sau cải cách của Minh Mạng.

Trả lời:

Lịch sử 11 Cánh Diều Bài 11 trang 72, 76

3. Nêu một số nội dung cải cách của Minh Mạng có thê kế thừa trong đời sóng xã hội hiện nay.

Trả lời:

Việc cải cách bộ máy nhà nước của vua Minh Mệnh đã để lại những bài học quý giá về các nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước, giá trị cần lựa chọn trong chính sách quản lý và kinh nghiệm về cải cách quan chế, đó là những bài học mà chúng ta vẫn có thể áp dụng cho hiện tại.

+ Trong hoạt động của bộ máy nhà nước, nguyên tắc "Trên dưới liên kết hiệp đồng, trong ngoài kiềm chế lẫn nhau" nên được áp dụng để tăng cường hiệu quả và tích cực chống quan liêu, phòng và chống tham nhũng lãng phí trong quản lý nhà nước.

+ Để khuyến khích và động viên quan lại, bộ máy nhà nước cần thực hiện nguyên tắc "Chức vụ và trách nhiệm nghiêm minh, quyền lợi và nghĩa vụ tương xứng", qua đó, những người làm tốt sẽ được nhà vua thưởng và những người làm không tốt sẽ chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

+ Sự đề cao giá trị của pháp luật và tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật là cần thiết để đảm bảo trật tự, an ninh, và sự công bằng trong xã hội.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Sử 11 Cánh Diều

-------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi Sử 11 Cánh Diều Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng nửa đầu thế kỉ XIX trong bộ SGK Cánh Diều theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

ADVERTISEMENT