logo
ADVERTISEMENT

Lãnh hải là?

Câu hỏi :

Lãnh hải là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Lãnh hải là vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển. Lãnh hải được tính từ đường cơ sở của quốc gia ven biển đó. Ở Việt Nam, lãnh hải có chiều rộng tối đa là 12 hải lý tính từ đường cơ sở ra phía ngoài vào. Do đó, hiện nay phần lãnh hải lãnh thổ Việt Nam gồm lãnh hải của phần đất liền và của các đảo, quần đảo.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT